x 
Handlekurv - Kr 0,00

  • Handlekurv er tom

Salgsbetingelser

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester fra Scantools AS. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.


1. Betaling

Betalingsbetingelser iht inngått avtale.


2. Levering

Når vi har mottatt din ordre før kl 12.00, vil varene normalt bli sendt fra ScanTools A/S samme dag.


3. Ordrebekreftelse

Du vil motta en ordrebekreftelse per e-mail så fort du har bestilt varer fra oss. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Ta vare på ordrebekreftelsen din i tilfelle opplysninger skulle være nødvendig. Dersom du ikke mottar ordrebekreftelse per e-mail, vennligst kontakt Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..


6. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 12. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling, eller deler av den, dersom:


Varen er utsolgt fra lager
Vi oppdager feilaktig pris eller produktbeskrivelse
Du ikke møter kravene satt i disse salgsbetingelsene

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Dersom det skulle være problemer med din bestilling, vil du bli kontaktet av ScanTools A/S.


7. Opplysninger gitt på www.scantools.no

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon på vår nettside og om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at feil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på vår nettside, vår markedsføring eller på annen måte.

Vi forbeholder oss retten til å fjerne produkter fra nettsidene, endre nettsidene og innholdet på disse.


8. Levering og forsinkelse

Vi har risikoen for produktene inntil du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene kreve kjøpesummen tilbake.


9. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Påse at emballasjen er uskadet.


10. Reklamasjon

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år.


ScanTools AS
Grorudveien 55
0976 OSLO
www.scantools.no
E-mail adresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Organisasjonsnummer: 990 855 943

Utskrift E-post